• 3 abril, 2017

El nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) sorgeix davant la gran demanda de programadors que necessita el mercat actual. En aquest sentit, cal destacar que aquesta formació se centra, principalment, en la programació de videojocs i en l’oci digital. Per aquest motiu, l’itinerari formatiu d’aquest Cicle inclou els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity, Unreal, entre altres) per a desenvolupaments tant 2D com 3D, des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils.

Per tant, al llarg d’aquest CFGS, aprendràs a programar videojocs i jocs aplicats en 2D i 3D amb tot tipus de llenguatges i motors. Sempre incorporant el vessant pràctic i d’aplicació real, perquè puguis incorporar-te amb facilitat a la indústria del videojoc, els Serious games i l’entreteniment temàtic. No en va, ENTI-UB disposa de convenis amb els principals estudis i companyies del sector perquè puguis fer les pràctiques de 2n curs. A més, a aquesta Universitat, adquiriràs les habilitats i les eines que potenciaran la teva emprenedoria.

Finalment, cal assenyalar que a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, el més important és la implementació pràctica, ja que, així aprendràs a pensar, produir i vendre el teu propi videojoc o joc aplicat. Per això, la metodologia de treball d’aquest centre universitari es basa en el ‘learning by doing’, consistent en prioritzar el projecte, les pràctiques i considerar els hackathons o Jam’s com a metodologia educativa de primer ordre.

Per tot plegat, un cop finalitzis aquests estudis, podràs treballar com a Tècnic/a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils, Tècnic/a de desenvolupament de Videojocs; Tècnic/a de desenvolupament de Jocs Aplicats o com a especialista en Playtesting (QA), entre altres posicions.

Tria una formació especialitzada i orientada al mercat laboral; estudiant el nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc.