CFGS EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PER A VIDEOJOCS – SORTIDES PROFESSIONALS


  • Tècnic/a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
  • Tècnic/a de desenvolupament de Videojocs
  • Tècnic/a de desenvolupament de Jocs Aplicats
  • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)