Com


A ENTI (UB) s’aprèn “fent”. Es tracta d’un model experiencial en el que no distingim entre la teoria i la pràctica, doncs caminen fusionades des del primer moment. El nostre alumnat treballa “la realitat” gràcies als projectes concrets dissenyats pel professorat, en contacte permanent amb els nostres col·laboradors externs del sector. L’alumnat es distribueix en grups equilibrats a on s’assumeixen els mateixos rols que a la indústria del Videojoc. Totes les matèries, des del Taller de Jocs fins al Projecte Final de cada any així com dins les rigoroses classes d’Història del Videojoc, fan ús d’aquesta metodologia eficient i amb un altíssim grau de transferència. A ENTI (UB) es creen prototipus des del dia 1.

Les enquestes de satisfacció dels nostre alumnes destaquen la proximitat del nostre professorat i tutors. A ENTI (UB) seguim a cada alumne de forma personalitzada i l’ajudem en tot moment amb el seu itinerari personal, sempre estimulant aquells aspectes en els quals destaquen vocacionalment i reforçant tot allò que requereixi una millora.

No ens conformem en oferir una titulació, aspirem a crear professionals que s’insereixin fàcilment en el sector. És per aquesta raó que es van introduint assignatures en llengua anglesa de forma progressiva, hi ha un enfocament clar a l’emprenedoria i es fomenten les connexions internacionals potents. Hi ha molta oportunitat si tenim clar que el nostre camp de treball és, essencialment, tot el planeta.