El proper curs acadèmic, ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, oferirà el nou Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment, l’únic centrat en la producció musical, aplicada a la indústria digital, el multimèdia, el cinema o els espectacles tematitzats. El professor, Manuel Gil-Inglada ens explica l’essència i objectius d’aquesta nova formació.

En paraules de Gil-Inglada, l’objectiu d’aquest Màster és que l’alumne obtingui els coneixements necessaris per poder realitzar una composició musical, directament relacionada amb la imatge, ja siguin curtmetratges, llargmetratges, documentals o qualsevol altre producte que requereixi un diàleg entre la imatge i el so (música).

Tal com comenta, principalment, els coneixements de la seva assignatura en Film Scoring han d’aportar les eines necessàries, perquè els alumnes puguin afrontar amb èxit la composició d’una pel·lícula o de qualsevol altre producte audiovisual. En definitiva, aquesta nova titulació permetrà a l’alumne que tingui la capacitat d’emprendre un projecte, no solament en música, sinó també, en imatge i alhora, també seran capaços de vincular-los a la composició del film scoring.

Finalment, un aspecte molt positiu d’aquest Màster, tal com comenta, el professor Manuel Gil-Inglada és el fet que els alumnes puguin crear les seves pròpies sortides professionals amb totes les eines i recursos que assoliran al llarg d’aquesta titulació. Per tant, clarament es fomenta el l’esperit emprenedor de l’alumnat.

Converteix-te en un expert en producció musical, estudiant el Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.