La OCDE ha publicat un estudi on assegura que un consum moderat de videojocs pot resultar en millors resultats escolars

Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) els videojocs podrien ajudar als joves a copsar millor matèries com matemàtiques o ciències. També influeixen en la comprensió lectora o en la resolució de problemes. Així doncs, es demostra que els videojocs poden ser eines efectives d’entrenament cognitiu. S’estimula a l’alumnat i se’ls ajuda a interioritzar i a aprendre habilitats noves, com ara les habilitats espacials.

Això sí, cal parar atenció a la possibilitat que les rutines diàries quedin relegades a un segon pla per l’entusiasme pels jocs! Com tota activitat, es necessita un equilibri que garanteixi que se’n fa un consum responsable.