Un projecte transmedia realitzat pels estudiants de 1r del Cicle en Animació

Aquesta setmana, volem donar visibilitat a un treball realitzat des del Cicle en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, més concretament, des de l’assignatura Entreteniment temàtic i jocs aplicats, dirigida pel professor Richard Hebert.

Els autors del projecte que presentem en aquest article, Guillermo Oliete, Marc Alsina, Ester Calull, Carlotta Agustí i Gerard Ros, van dur a terme un projecte transmedia, és a dir, que es desplega a través de diversos mitjans i plataformes de comunicació, aconseguint treure el màxim potencial del projecte en qüestió.

Prodigies The Transmedia Project, elaborat sota el nom d’estudi Nebulon Games, consta d’un còmic que explica l’origen de l’univers post apocalíptic del videojoc, revelant que una corporació va experimentar amb les persones nascudes amb poders, i va crear un virus, infectant a tota la ciutat i sembrant el pànic entre els habitants. Com a conseqüència d’aquest fet, la gent va començar a  obtenir poders, mutar o, en els pitjors casos, no van poder sobreviure.

Aquest succés, desemboca en un joc de cartes de rol, on es poden utilitzar els personatges per a derrotar al rival, mitjançant l’ús de cartes d’habilitat.

En la imatge següent podem apreciar l’evolució d’un personatge del joc, des de l’esbós inicial realitzat a mà fins al disseny final, on la criatura apareix en una de les cartes d’habilitat que inclou el joc, en format digital.

A més, aquest joc de cartes disposa d’una aplicació mòbil, on hi ha un comptador de vides pel joc, informació extra de les cartes i la història que s’amaga darrere de cada personatge.

Copia de Evolució Gecko

Per a finalitzar, els estudiants van anar més enllà, desenvolupant la versió en realitat augmentada del joc, per a dispositius mòbils i tabletes.

Want Further information?


CFGS EN ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUSCFGS EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PER A VIDEOJOCSGRAU DE CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS (DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS)GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATSGRAU EN PRODUCCIÓ DE MÚSICA I SO PER A LA INDÚSTRIA DE L'ENTRETENIMENTMÀSTER EN PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALSMÀSTER EN MÚSICA PER A EXPERIÈNCIES DE L’ENTRETENIMENT

BASIC INFORMATION ON DATA PROTECTION
Responsible U. College of New Technologies, SL +info
Purpose Management of requests made through the website and, where appropriate, of shipping management of electronic commercial communications +info
Legitimization Informed consent +info
Addressee Data will be transferred to: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Classlife Education SL, Globals Design & Development.
Rights Access, rectify, suppress and oppose, as well as other rights, as explained in the “Additional Information” +info
Additional information

You can consult additional and detailed information on data protection in the Privacy Policy

You accept the processing of your personal data in accordance with our Privacy Policy