PLAYERS Alumnes de l’assignatura d’Història dels Videojocs de ENTI-UB.
CHALLENGE Documentar 60 anys d’història recent ‘digital’ en jocs aplicats
o dedicats al pur entreteniment, tenint en compte algun tipus d’atribut
específic.
ATRIBUTS Gènere del joc, tipus de personatges protagonistes, art, peça
mestra, disciplina d’aplicació, etcètera.
MISSIÓ documentar el període infogràficament i per tant de manera molt
visual, mitjançant un pòster amb recerca adequada i
memorable llegibilitat.

Want Further information?


CFGS EN ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUSCFGS EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PER A VIDEOJOCSGRAU DE CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS (DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS)GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATSGRAU EN PRODUCCIÓ DE MÚSICA I SO PER A LA INDÚSTRIA DE L'ENTRETENIMENTMÀSTER EN PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALSMÀSTER EN MÚSICA PER A EXPERIÈNCIES DE L’ENTRETENIMENT

BASIC INFORMATION ON DATA PROTECTION
Responsible U. College of New Technologies, SL +info
Purpose Management of requests made through the website and, where appropriate, of shipping management of electronic commercial communications +info
Legitimization Informed consent +info
Addressee Data will be transferred to: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Classlife Education SL, Globals Design & Development.
Rights Access, rectify, suppress and oppose, as well as other rights, as explained in the “Additional Information” +info
Additional information

You can consult additional and detailed information on data protection in the Privacy Policy

You accept the processing of your personal data in accordance with our Privacy Policy