professors


NOM I COGNOMS: David Cañadas Mazo

E-MAIL d’ENTI

davidcanadas@enti.cat

E-MAIL PERSONAL

david.canadas.mazo@gmail.com

EMPRESES ACTUALS I CARRECS

Lead Programmer a Digital Legends Entertainment

LES MEVES ASSIGNATURES

Mecàniques Avançades de Videojocs (Programació de Shaders)

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

Gameplay, Shaders, Tecnologia

IDIOMES

  • Castellà
  • Català
  • Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Portal 2

LINKEDINK/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

https://www.linkedin.com/in/dcanadas/

https://twitter.com/dcanadasm