professors


NOM I COGNOMS: Francisco Manuel Urea Galán

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria tècnica Informàtica de gestió e Enginyeria Informàtica

MASTER
Master en realitat virtual, simulació, informàtica gràfica i videojocs.

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
Junior graphics programmer

LES MEVES ASSIGNATURES
Informática gráfica

IDIOMES
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Wonder Boy III the dragon’s trap

PERFILS SOCIALS
Linkedin