professors


NOM I COGNOMS: Isaac Serrano Guasch

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria Informàtica (UAB)

MASTER
Programació de Videojocs (UAB)

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
Programador Sènior a Blitworks
Professor de programació al Master de Videojocs (UAB)

LES MEVES ASSIGNATURES
Programació per a consoles

IDIOMES
Català
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Dwarf Fortress

PERFILS SOCIALS
Linkedin/ Blog/ Perfil Social: @Atridas87