professors


NOM I COGNOMS: Ivan Sergio Leider

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria Informàtica a la Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
Levin+Riegner, LLC, Director de ingeniería – Zentric, Founder/CTO
Talent Garden Barcelona SL, Founder/CEO

LES MEVES ASSIGNATURES
Programació de jocs per a Mòbils

IDIOMES
Italià
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Portal 2

PERFILS SOCIALS
Linkedin/Twitter: @ileider