professors


NOM I COGNOMS: Jesús Ojeda Contreras

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Universitat de Lleida)

MASTER
Màster en Enginyeria de Programari Lliure (Universitat de Lleida)

DOCTORAT (en curs)
Doctorat en Computació (Universitat Politècnica de Catalunya)

CAPITOLS DE LLIBRES
J.Ojeda, A.Susín Real-Time Lattice Boltzmann Shallow Waters Method for Breaking Wave Simulations Communications in Computer and Information Science, vol 458, p.p. 3-18

CONGRESSOS
J.Ojeda, A.Susín. Enhanced Lattice Boltzmann Shallow Waters for real-time fluid simulations Eurographics 2013 / J.Ojeda, A.Susín. Hybrid Particle Lattice Boltzmann Shallow Water for Interactive Fluid Simulations VISIGRAPP – International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, 2013. / J.Ojeda, A.Susín. Aceleración de simulaciones de fluidos Lattice Boltzmann utilizando CUDA ANACAP, II Workshop de Aplicaciones de Nuevas Arquitecturas de Consumo y Altas Prestaciones, 2009. Real-Time Lattice Boltzmann Shallow Waters Method for Breaking Wave Simulations Communications in Computer and Information Science, vol 458, p.p. 3-18

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
Senior Software Engineer a Galgo Medical

Senior Software Engineer a Mediapro

Investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya

Profesor àlgebra Universitat de Lleida

LES MEVES ASSIGNATURES
Mecànica

IDIOMES
Català
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Tetris

PERFILS SOCIALS
Linkedin / Twitter @depthtest