professors

NOM I COGNOMS: Jordi Campos Miralles

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
2003: Títol d’Enginyeria Superior en Informàtica [URL]
MÀSTER
2008: Diploma d’Estudis Avançats (DEA) equivalent a Màster [UPC]
DOCTORAT
2011: Doctor Facultat Matemàtiques, en Intel·ligència Artificial [UB]
ALTRES
2005: Acreditació com a Professor Col·laborador [AQU]
2009: Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) en Matemàtiques [UB]

PUBLICACIONS

REVISTES INDEXADES
– Robust regulation adaptation in multi-agent systems, J Campos, M Lopez-Sanchez, M Salamó, P Avila, JA Rodríguez-Aguilar, ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 8 (3), 13, 2013
– Organisational adaptation of multi-agent systems in a peer-to-peer scenario, J Campos, M Esteva, M López-Sánchez, J Morales, M Salamó, Computing 91 (2), 169-215, 2011

PONÈNCIES
– Using a two-level multi-agent system architecture, J Campos, M Lopez-Sanchez, M Esteva, Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Agent Systems VI …, 2011
– Comparison of topologies in peer-to-peer data sharing networks, J Campos, N Piqué, M Lopez-Sanchez, M Esteva, Proceedings of the 2010 conference on Artificial Intelligence Research and …, 2010
– A simulator for organisation-centred MAS adaptation in P2P sharing networks, J Campos, M Lopez-Sanchez, M Esteva, J Morales, Proceedings of the 9th International Conference on Autonomous Agents and …, 2010
– Norm Adaptation using a Two-Level Multi-Agent System Architecture in a Peer-to-Peer Scenario , J Campos, M López-Sánchez, M Esteva, Coordination, Organization, Institutions and Norms in Multi-Agent Systems …, 2010
– Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, J Campos Miralles, R Navarro Bosch, Universitat Oberta de Catalunya, 2010
– A case-based reasoning approach for norm adaptation, J Campos, M López-Sánchez, M Esteva, Hybrid Artificial Intelligence Systems, 168-176, 2010
– 2-LAMA Architecture vs. BitTorrent protocol in a peer-to-peer scenario, J Campos, M Lopez-Sanchez, M Esteva, A Novo, J Morales, Artificial Intelligence Research and Development-CCIA09 202, 197-206, 2009
– Coordination support in multi-agent systems, J Campos, M López-Sánchez, M Esteva, Proceedings of The 8th International Conference on Autonomous Agents and …, 2009
– Multi-Agent System adaptation in a Peer-to-Peer scenario, JC Miralles, M López-Sánchez, M Esteva, Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing, 735-739, 2009
– An organisational adaptation simulator for P2P networks, J Campos, M Esteva, M López-Sánchez, J Morales, Engineering Societies in the Agents World X, 240-242, 2009
– Assistance layer, a step forward in multi-agent systems coordination support, J Campos, M López-Sánchez, M Esteva, Autonomous Agents and Multiagent Systems, 1301-1302, 2009
– Formalising situatedness and adaptation in electronic institutions, J Campos, M López-Sánchez, JA Rodríguez-Aguilar, M Esteva, Coordination, Organizations, Institutions and Norms in Agent Systems IV, 126-139, 2009
– Using Electronic Institutions for Hospitals Chronic Disease Management and Purchasing System., A Musavi, M Lopez-Sanchez, JC Miralles, M Esteva, CCIA, 80-87, 2008
– Efficient focus+ context visual exploration of volume datasets, J Campos, A Puig, D Tost, EG/ACM SIGGRAPH SIAGC 6, 79-88, 2006


ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
Computació (Intel·ligència Artificial i Gràfics per computador)
Matemàtiques i Didàctica de les Matemàtiques
Didàctica de la programació i robòtica
Programari Lliure (membre Càtedra Programari Lliure [UPC] 2004-2005)

PROJECTES I DEDICACIÓ PROFESSIONAL

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS/INTERNACIONALS
– 2010-2012: TIN2009-14702-C02-02: Engineering Self-* Virtually-Embedded Systems, EVE (Inv. Jesús Cerquides) [IIIA-UB]
– 2005-2007: MAT2005-07244-C03-03: Desarrollo de nuevos materiales porosos para la regeneración ósea, estudios ‘in vivo’ e ‘in silice’, del Ministerio de Educación y Ciencia, Red IM3: Imagen molecular y multimodalidad del Instituto de Salud Carlos III (Inv. Daniela Tost Pardell) [UPC]
– 2004-2006: MAT2002-04297-C03-02: Simulación 3D de implantes de biomateriales en estructura ósea, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Inv. Mª Dolors Ayala Vallespí) [UPC]

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
EMPRESES ACTUALS I CÀRRECS
Col·legi CreaNova: centre d’innovació docent, generació de materials i treball amb alumnes d’ESO i Batxillerat. A càrrec del Departament de Matemàtica i Computació. Ús de Robòtica educativa, Serious Games, Desenvolupament d’Aplicacions per part dels alumnes
ALTRES PARTICIPACIONS I CÀRRECS
– 2011-2015 Professor i tutor a ESO/BAT de Matem. [La Salle Bonanova]
– 2003-2011 Professor Grau/Eng. Tèc. en Inf. [UB] i Industrial [UPC]
– 2007-2008 Seminaris de programació en anglès a Sud-àfrica [AIMS]
– 2006 Autor de materials per al Màster Oficial de Programari Lliure [UOC]
– 1996-2000 Professor/Coord Cicles Formatius [CESF] i [La Salle Catalunya]
– 1996-2006 Formador postgraus / no reglada / contínua / ocupacional [UOC][URL][ICE-UPC]

ALTRES (CURSOS/FORMACIÓ)
2015 Formació en Learning by Doing (110h) [FundNEC]
2015 VII Jornada Enseny. Programació Primària i ESO (7h) [Dep.Enseny.]
2015 Aprenentatge Cooperatiu II (20h) [FECC]
2015 VII Jornades Ass. Cat. Geogebra (10h) [ACG] (assistent i ponent)
2014 XVII Jornada Ass. BCN Ens./Apr. Matem. (6h) [ABEAM] (ass. i ponent)

LES MEVES ASSIGNATURES
Matemàtica Discreta i Estadística

IDIOMES
Català
Castellà
Anglès
Francès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Saga Riven/Myst de Cyanogen

PERFILS SOCIALS
Blog: http://jordicamposmiralles.wordpress.com