teachers

NAME: Jordi Targa Torrens

EDUCATION (UNIVERSITY)
LLICENCIATURA
Tècnic Superior Electrònica Industrial (La Salle)
OTHERS
UOC, Grau en Multimèdia (cursant actualment)

PROFESSIONAL DEDICATION
CURRENT COMPANY
• QSoft
• Empresa dedicada a la gestio de software per hospitals i clíniques.
OTHER PARTICIPATIONS

  • Sole-Marimon SL, disseny i automatització d’un sistema d’elaboració de guies d’alumini pel muntatge de parets artificials.
  • Germans Torres SL, control i gestio de l’atmosfera controlada de les càmeres de fruita.
  • RemoteParking SL, disseny de l’automatització i software de gestio i vigilància de parkings remotament. (Actualment en fallida)
  • MotecControl SL, suport i disseny d’interfcies interactives per aplicacions industrials.

Sage-Eurowin
• Gestio de software amb 36 sectorials.
• Especialització en comunicacions digitals

RGB Consulting
• Gestio de software de restaurants

AREAS OF EXPERTISE AND EXPERIENCE
• Programació web
• Aplicacions de gestio (.NET)
• Tractament i enregistrament d’imatges mèdiques 2D i 3D (DICOM, Unity, UDK, Direct X)
• Comunicacions industrials (M2M)

MY SUBJECTS
Interactive Multimedia Projects

MY FAVOURITE VIDEOGAME
Space Invaders