teachers

NAME: Oscar Civit Flores

EDUCATION (UNIVERSITY)
LLICENCIATURA
Enginyeria en Informàtica UPC (1995-2001)
MÀSTER
Enginyeria Superior

PROFESSIONAL DEDICATION
CURRENT COMPANY
Digital Legends Entertainment (Autònom)
OTHER PARTICIPATIONS
Professor Programació Animació/Física al Master en Creació de Videojocs (IDEC-UPF)

AREAS OF EXPERTISE AND EXPERIENCE
Programació jocs, geometria computacional, detecció col·lisions, animació, simulació física, gameplay C++

MY SUBJECTS
Programming Basics

MY FAVOURITE VIDEOGAME
Carmaggedon