professors


NOM I COGNOMS: Rafel Pérez Vidal

E-MAIL d’ENTI

rafelperez@enti.cat

E-MAIL PERSONAL

jamquegamer@gmail.com

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

LLICENCIATURA

Enginyer tècnic industrial: Electrònica

 

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

EMPRESES ACTUALS I CARRECS

Co fundador de OXiAB GAME STUDIO. Programador i Project Manager.

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

  • Programació
  • Custom engines
  • Generació de só i Gràfics a temps real

IDIOMES

Anglès i Japonès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Dungeon Keeper II

XARXES SOCIALS

Linkedin

Twitter @jamqueTPM