• 20 març, 2017

En aquests moments, l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc, és l’únic centre universitari de Catalunya que t’ofereix una formació de 360° en videojocs, Serious Games i entreteniment temàtic. És a dir, la més completa i des de tots els enfocaments possibles, incorporant l’experiència i el savoir faire d’un professorat expert i vinculat amb el sector, garantint així una actualització constant dels continguts i metodologies emprades.

De manera que, avui dia, a ENTI-UB pots cursar des d’un Cicle, un Grau a un Màster. Però quines són les novetats formatives d’enguany?:

  • El nou Cicle Formatiu en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs. Tot i que incorpora aspectes creatius i artístics, es tracta d’una formació, adreçada als programadors (developers). Aquest nou cicle formatiu superior, centrat en la programació de videojocs i en l’oci digital, sorgeix davant la gran demanda de programadors que necessita el mercat actual. L’itinerari formatiu d’aquest Cicle inclou els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity, Unreal, entre altres) per a desenvolupaments tant 2D com 3D, des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils. Un cop finalitzis aquests estudis, podràs treballar com a Tècnic/a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils o com a especialista en Playtesting (QA), entre altres posicions.
  • El Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals. Centrat en el perfil de productor (Producer) de la indústria digital. És a dir, en l’estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci, des de la gestió de projectes i aspectes legals com la propietat intel·lectual, fins a la monetització del producte passant pel màrqueting Sempre anant més enllà i incorporant nous àmbits com les tecnologies digitals, la gamificació, la usabilitat avançada o la narrativa transmèdia que milloraran la teva capacitat creativa i executiva. Sens dubte, la suma dels coneixements de gestió amb nous llenguatges i tecnologies converteix aquest Màster en únic. A més, des d’un principi, posaràs en pràctica els coneixements i et distribuiràs en grups- tal com es treballa a la indústria del sector-, establint coworking i xarxes de complicitat per impulsar els teus projectes. Per això, aquest Màster tindrà lloc a l’espai d’emprenedoria ENTI PRO. A més, es tracta d’una formació oberta a diferents perfils, degut a la necessitat de les empreses i els emprenedors de disposar de grups interdisciplinaris per porta a terme els seus projectes. Entre les oportunitats laborals d’aquesta formació cal assenyalar: les de Director/a de Projectes digitals, Analista de Jocs, Responsable de monetització, entre moltes altres.
  • Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment. Adreçat als futurs compositors, artistes o productors musicals. Aprofundiràs en camps com els videojocs, les apps, els serious games, els news games, la gamificació, els simuladors… Però, també, en la música en parcs temàtics, l’aplicació de la música als espectacles, les performances en viu, els dispositius escènics o la música i el so en la realitat virtual. Les seves principals sortides laborals són: Compositor Videojocs, Cinema o TV, Productor Musical, Tècnic en so, etc.

Finalment, també cal remarcar la consolidada oferta formativa d’ENTI-UB. Entre la qual, cal destacar:

El Cicle Formatiu Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, adreçat als artistes i amants del disseny; el Grau en Continguts Digitals i Interactius (Grau Developer), la primera titulació universitària en Jocs Aplicats de tot l’Estat, especialment adreçada a programadors i el Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist), el primer Grau en videojocs per a artistes digitals de Catalunya amb una durada de tres cursos (180 ECTS).

Així doncs, amb dos graus, dos cicles i dos Màsters, ENTI-UB es consolida com la millor Universitat per formar-se en l’àmbit dels videojocs.