• 22 febrer, 2017

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) amplia la seva oferta formativa amb el nou cicle per a developers i dos Màsters. A banda de continuar oferint, els ja consolidats Grau Developer, Grau Artist i Cicle en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius. Per tant, ara més que mai es pot afirmar que ENTI-UB és la Universitat del Videojoc. L’única que t’ofereix una formació de 360°, des de tots els vessants i perspectives d’aquest sector.

A més, a ENTI-UB, comptaràs amb un excel·lent equip docent, procedent de l’àmbit dels videojocs, en el sentit més ampli de la paraula. La majoria dels professors tenen el seu propi estudi de videojocs o bé, treballen per a una gran companyia del sector. Això facilitarà la teva connexió amb la innovació del sector i sobretot, una millor inserció de l’alumnat al món laboral.

L’àmplia oferta formativa d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc

Actualment, ENTI-UB ofereix dos graus, dos cicles i dos màsters. Per tant, es consolida com la universitat més completa en la formació en videojocs, Serious games i entreteniment temàtic. Què pots estudiar?:

  • El Grau en Continguts Digitals i Interactius (Grau Developer). La primera titulació universitària en Jocs Aplicats de tot l’Estat, especialment adreçada a programadors. Tot i que també, assoliràs coneixements de disseny de jocs i habilitats en gestió de projectes i integració d’elements artístics. Totes les assignatures que duràs a terme són aplicades al disseny de videojocs. En definitiva, un cop finalitzis aquests estudis, esdevindràs un futur DeveloperGame Designer amb coneixements de producció.
  • El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist). Es tracta del primer Grau en videojocs per a artistes digitals de Catalunya amb una durada de tres cursos (180 ECTS). Durant aquests estudis, aprendràs a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat. Adquiriràs les habilitats artístiques més adreçades al disseny de jocs i experiències memorables. Aprendràs a crear escenaris, ambients, paisatges, personatges, músiques i tot allò que et puguis imaginar.
  • El Cicle Formatiu Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius. Adreçat als artistes i amants del disseny. Uns estudis dedicats íntegrament a l’entreteniment temàtic i els jocs aplicats. Durant aquesta formació, aprendràs a modelar i a generar animacions 2D i 3D, utilitzar llenguatges de programació, crear peces artístiques de so i imatge i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de videojoc, joc aplicat i tematització en el context dels productes multimèdia interactius. Faràs possible l’elaboració de projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions en temps real en diversos àmbits.
  • El nou Cicle Formatiu en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs. Una formació especialment adreçada als programadors (developers). Aquest nou cicle formatiu superior, centrat en la programació de videojocs i en l’oci digital, sorgeix davant la gran demanda de programadors que necessita el mercat actual. L’itinerari formatiu d’aquest Cicle inclou els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity, Unreal, entre altres) per a desenvolupaments tant 2D com 3D, des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils.
  • El Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals. Centrat en el perfil de productor (Producer) de la indústria digital. És a dir, en l’estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci, des de la gestió de projectes i aspectes legals com la propietat intel·lectual, fins a la monetització del producte passant pel màrqueting digital. Sempre anant més enllà i incorporant nous àmbits com les tecnologies digitals, la gamificació, la usabilitat avançada o la narrativa transmèdia que milloraran la teva capacitat creativa i executiva. Sens dubte, la suma dels coneixements de gestió amb nous llenguatges i tecnologies converteix aquest Màster en únic. A més, des d’un principi posaràs en pràctica els coneixements i et distribuiràs en grups- tal com es treballa a la indústria del sector-, establint coworking i xarxes de complicitat per impulsar els teus projectes. Per això, aquest Màster tindrà lloc a l’espai d’emprenedoria ENTI PRO. 
  • Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment. Adreçat als futurs compositors, artistes o productors musicals. Aprofundiràs en camps com els videojocs, les apps, els serious games, els news games, la gamificació, els simuladors… Però, també, en la música en parcs temàtics, l’aplicació de la música als espectacles, les performances en viu, els dispositius escènics o la música i el so en la realitat virtual. Sens dubte, el millor entorn per fer-ho és ENTI-UB, la millor universitat per preparar els creadors i especialistes de tot allò que té a veure amb la música i el so de la indústria dels nostres dies.

Amb una experiència de cinc anys formant als millors developers, un grau per a artistes, dos cicles formatius i dos màsters especialitzats, ENTI-UB esdevé la millor Universitat per programar, dissenyar i produir videojocs. Informa’t en aquest enllaç.