GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS – ASSIGNATURES

Data d’actualització: 28/04/2017

Apartat Crèdits ECTS
Formació Bàsica 60
Art Digital 48
Disseny d’Experiències d’Entreteniment 36
Gestió i Producció Digital 12
Optatives 12
Treball Final de Grau 12

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Representació Gràfica  FB  6
Teoria de la Imatge  FB  6
Dinàmiques i Motivadors pel Producte Digital  FB  6
Crònica i Cronologia del Producte Digital  OB  6
Projecció i Implementació d’Elements de Joc  OB  6
Segon Semestre
Conceptes d’Art Modern  FB  6
Estètica del Cinema  FB  6
Escenografia Digital en Entorns 3D  OB  6
Disseny Centrat en l’Usuari/a  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Tercer Semestre
Conceptes d’Art Contemporani  FB 6
Història de l’Art  FB  6
Retícula i jerarquia gràfica   FB  6
Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals  OB  6
Guió Interactiu en Entorns Transmèdia  FB 6
Quart Semestre
Mecàniques bàsiques per experiències d’entreteniment  OB  6
Llenguatges d’Alt Nivell pel Desenvolupament Interactiu  FB  6
Animació 3D bàsica per Actors Virtuals  OB  6
Dibuix per Produccions Digitals  OB  6
Projecte II  OB  6
3r CURS
Cinquè Semestre
Animació 3D avançada per Actors Virtuals  OB  6
Mecàniques avançades per experiències d’entreteniment  OB  6
Art i Arquitectura pel Disseny de Mapes  OB  6
Optatives  OB  6
TFG  OB  6
Sisè Semestre
Optimització i Eficiència en Animació 3D  OB  6
Heurística i Experiència d’Ús Digital  OB  6
Tècniques d’Il.luminació en Entorns Virtuals  OB  6
Optatives  OB  6
TFG  OB  6
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa