GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS – ASSIGNATURES

Data d’actualització: 28/04/2017

Apartat Crèdits ECTS
Formació Bàsica 60
Art Digital 48
Disseny d’Experiències d’Entreteniment 36
Gestió i Producció Digital 12
Optatives 12
Treball Final de Grau 12

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Representació Gràfica  FB  6
Teoria de la Imatge  FB  6
Psicologia  FB  6
Història dels Videojocs  OB  6
Taller de Disseny de Jocs  OB  6
Segon Semestre
Art Modern  FB  6
Estètica del Cinema  FB  6
Modelat 3D  OB  6
Usabilitat i Anàlisi de Jocs  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Primer Semestre
Projectes d’Art  FB 6
Història de l’Art  FB  6
Disseny Gràfic   FB  6
Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals  OB  6
Narrativa per videojocs  FB 6
Segon Semestre
Disseny de Videojocs  OB  6
Programació i Motors Gràfics  FB  6
Animació  OB  6
Concept Art  OB  6
Projecte II  OB  6
3r CURS
Primer Semestre
Animació avançada  OB  6
Mecàniques avançades per experiències d’entreteniment  OB  6
Disseny de Nivells  OB  6
Optativa 1  OB  6
Optativa 2  OB  6
Segon Semestre
Optimització i Eficiència en Animació 3D  OB  6
Disseny d’Interfícies  OB  6
Tècniques d’Il.luminació en Entorns Virtuals  OB  6
Pràctiques externes  OB  6
TFG  OB  6
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa