GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS – MODALITAT D’ESTUDIS

Com a estudiant, podràs escollir quina modalitat d’horaris és millor per a tu per a cursar el grau.

Modalitat a temps complert

  • Primer any: l’estudiant ha de matricular-se dels 60 crèdits del primer curs entre els dos semestres del curs acadèmic.
  • Anys successius: l’estudiant ha de matricular-se d’un mínim de 48 crèdits i fins un màxim de 75 crèdits.

Modalitat a temps parcial

  • Primer any:  entre els dos semestres del curs acadèmic, l’estudiant ha de matricular-se d’un mínim de 30 crèdits i d’un màxim de 36 crèdits.
  • Anys successius: l’estudiant ha de matricular-se d’un mínim de 18 crèdits i d’un màxim de 45 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic.