• 5 desembre, 2017

En el Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment d’ENTI, la Universitat del Videojoc, creiem que és molt important que la formació que s’imparteixi estigui adaptada a les necessitats educatives dels nostres alumnes. Per això presentem un pla d’estudis amb assignatures que busquen que els nostres alumnes s’especialitzin en allò que més els agrada.

El pla d’estudis està dividit entre les assignatures obligatòries i les optatives. Entre les assignatures obligatòries trobem Història de la Música Interactiva, Edició Musical, Seqüenciador, Creació Interactiva, Motor de Videojocs, Orquestració Midi, Aplicacions Musicals, Middleware, So, Música i Cinema, Tecnologia de l’Entreteniment, La Realitat Virtual, So Immersiu, Els Drets d’Autor, Pràctiques i Treball Final de Màster (TFM). Pel que fa a les assignatures optatives són: Guió Interactiu, Guió Musical, Veu i Entreteniment, Performance d’Avantguarda i Entreteniment Temàtic.

Les nostres assignatures estan adaptades al que la indústria espera d’un professional que pugui entendre la música del present i del futur i adaptar-la als productes per l’entreteniment. Per això el professor de So Immersiu, Adan Garriga, apunta que “el so immersiu serà una eina bàsica per a qualsevol productor que es dediqui a la indústria de l’entreteniment” i explica com aquest s’ha d’ajustar al nostre producte, com per exemple en un videojoc on “el so s’ha de correspondre exactament amb els moviments físics que hem fet al món virtual”.

El mateix succeeix en l’assignatura d’Aplicacions Musicals, on el seu professor Albert Minguell detalla que “les apps musicals són eines innovadores que transformen la manera de relacionar-nos amb la música i la tecnologia”. Per això és important guiar la creativitat dels estudiants cap a allò que els consumidors desitgen “els usuaris no només volen consumir productes útils, també volen viure experiències amb ells”.

Sense oblidar l’important paper que té la música en el món del cinema, tal i com explica el professor de Film Scoring o Música i Cinema, Manel Gil-Inglada. En la seva assignatura els estudiants adquiriran els “recursos necessaris per a poder afrontar qualsevol composició musical relacionada amb la imatge” que els permetrà tenir assolir una alta “capacitat de dinamització entre àudio i imatge”. 

Si vols aprendre dels millors professionals i amb el millor pla d’estudis informa’t sobre el Màster en Música per a experiències de l’entreteniment d’ENTI, la Universitat del Videojoc.