MÀSTER EN MÚSICA I SO PER A EXPERIÈNCIES DE L’ENTRETENIMENT – PROFESSORAT


 • Oscar Araujo  Música per a videojocs
 • Pau Yanez Tecnologia de l’entreteniment
 • Adan Garriga  Àudio Immersiu i Spatial Music
 • Toni Farran/ Xavi Pitarch So i So 3D
 • Ivan Capillass Música i cinema
 • Vanesa Alarcon Els drets d’autor a la indústria digital
 • Conrado Xalabarder El guió musical
 • Salvador Anton Els parcs temàtics
 • Néstor Oñatíbia Digital Audio Workstation
 • Lluis Anyo Relat interactiu
 • Noel Nicolau L’orquestra digital
 • Antonia Folguera Experiències sonores en entorns immersius
 • Albert Minguell Apps musicals
 • Richard Hebert Motor de videojocs
 • Albert Garcia Història de la Música Interactiva
 • Matias Lizana Middleware
 • Israel David Martinez TFM