MÀSTER EN MÚSICA PER A EXPERIÈNCIES DE L’ENTRETENIMENT – PROFESSORAT


 • Oscar Araujo  Música per a videojocs
 • Oscar Garcia Tecnología del entretenimient
 • Adan Garriga  Àudio Immersiu i Spatial Music
 • Toni Farran So i So 3D
 • Manel Gil-Anglada Música i cinema
 • Vanesa Alarcon Els drets d’autor en la industria digital
 • Conrado Xalabarder El guió musical
 • Salvador Anton Els parcs temàtics
 • Néstor Oñatíbia Digital Audio Workstation
 • Lluis Anyo Relat interàctiu
 • Noel Nicolau L’orquestra digital
 • Antonia Folguera Experiències sonores en entorns immersius
 • Albert Minguell Apps musicals
 • Richard Hebert Motor de videojocs
 • Albert Garcia Història de la Música Interactiva
 • Jordi Guitiérrez Middelware
 • Israel David Martinez TFM