professors

NOM I COGNOMS: Alberto Xaubet Matesanz

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
Enginyeria La Salle (Ramon Llull)
LLICENCIATURA
Enginyer Tècnic en Sistemes Electrònics.
ALTRES
• Java 1.4 certified developer.
• Java Web developer.

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
• Backend developer.
• Game developer.
• Arquitecte d’aplicacions J2EE.
• Cap de projecte.

LES MEVES ASSIGNATURES
Llenguatges interpretats.

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
• League of Legends
• Quake III Arena
• Forza Motorsport 2