professors

NOM I COGNOMS: David Jaumandreu de Prado

E-MAIL D’ENTI: davidjaumandreu@enti.cat

E-MAIL PERSONAL: djaumandreu@undercoders.com

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

https://es.linkedin.com/in/davidjaumandreu

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

LLICENCIATURA

Enginyeria Multimèdia

Enginyeria Informàtica

PUBLICACIONS

PONÈNCIES

GameBCN, Gamelab, Barcelona Games World

CONGRESSOS

Gamelab, Barcelona Games World, Madrid Games Week…

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

CEO, Dissenyador de videojocs

EMPRESES ACTUALS I CÀRRECS
– Undercoders, CEO
ALTRES PARTICIPACIONS
– Indie Developer Burger Awards, Co-Fundador

– Podcast Replay, Co-Fundador

LES MEVES ASSIGNATURES
Eines de producció

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

Producció, Game Design

IDIOMES
Anglès, Català, Castellà, Japonès (bàsic)

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Chrono Trigger