professors

NOM I COGNOMS: David Xicota Adell

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria Superior Informàtica (UAB)
ALTRES
• Proficiency English (Cambridge)
• Carnegie Sales Training

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
EMPRESA ACTUAL
Edenic Games / Gamedonia (CEO i fundador)
ALTRES PARTICIPACIONS
Assessor tecnològic a Fiabee

ALTRES (CURSOS/FORMACIÓ)
Marketing, vendes, gestió corporativa

LES MEVES ASSIGNATURES
Sistemes Operatius i Xarxes

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
Tecnologia de Backend, Models de negocis en Jocs, Indicadors clau en Videojocs, Movies

IDIOMES
Català
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Sonic The Hedgehog

PERFILS SOCIALS
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/davidxicota