professors


NOM I COGNOMS: Fernando Suárez Peña

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria Informàtica per la Universidad de La Laguna

MASTER
Master en Creació en Videojocs per la Universitat Pompeu Fabra

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
Cofundador, Programador i Dissenyador a Campfire Games
Ex-Programador Lead en Novarama

LES MEVES ASSIGNATURES
Programació de Gameplay amb Unreal Engine Blueprints

IDIOMES
Català (BÀSIC)
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Final Fantasy XIV

PERFILS SOCIALS
Linkedin