professors


NOM I COGNOMS: Hugo Lanchares Sanchez

E-MAIL d’ENTI

Hugo.lanchares@king.com

E-MAIL PERSONAL

Hlanchares@gmail.com

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

LLICENCIATURA

Psicologia, Universidad de Salamanca

MÀSTER

Gerontologia en la Universidad de Salamanca

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

EMPRESES ACTUALS I CARRECS

·King, como principal designer

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

  • Producción de videojuegos
  • Diseño de videojuegos
  • Docencia en videojuegos

IDIOMES

Ingles nivel medio

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Hearthstone, de Blizzard