professors

NOM I COGNOMS: Israel David Martinez

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Composició musical
MÀSTER
Màster Universitari d’Estudis Avançats en Humanitats
DOCTORAT
Societat i Cultura; setembre 2017 (en curs)

PUBLICACIONS
Veure www.israeldavidmartinez.com

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
– Campus Internacional de les Arts Escèniques, Música i Imatge Esart, Professor de Composició per a Cinema, Televisió i Videogames.
– Conservatori Superior de Música del Liceu, Professor de Composició i de Tecnología Musical.

LES MEVES ASSIGNATURES
Producció de Música i Àudio Digital

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
Composició Digital

IDIOMES
Català
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
The Last of Us

PERFILS SOCIALS
Web: www.israeldavidmartinez.com