professors


NOM I COGNOMS

Ivan Sergio Leider

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

Enginyeria Informàtica a la Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

  • Levin+Riegner, LLC, Director de ingeniería – Zentric, Founder/CTO
  • Talent Garden Barcelona SL, Founder/CEO

LES MEVES ASSIGNATURES
Programació de jocs per a Mòbils

IDIOMES
Italià/Castellà/Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Portal 2

PERFILS SOCIALS
Linkedin