professors

NOM I COGNOMS: Gueorgui Bojidarov Radev (Jordi Radev)

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria Superior en Informàtica (UAB)
MÀSTER
Master on Intelligent Interactive Systems (UPF)

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
EMPRESA ACTUAL
ENTI (2014)
ALTRES PARTICIPACIONS
Better Consultants(2010-2012)

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
• J2EE
• C# (MVC5)
• SQL server i Oracle SQL
• Machine Learning
• Robotica

LES MEVES ASSIGNATURES
Fonaments de programació, Sistemes Operatius i Xarxes

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Evil genius / Super mario / Cut the rope