professors

NOM I COGNOMS: Jordi Targa Torrens

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Tècnic Superior Electrònica Industrial (La Salle)
ALTRES
UOC, Grau en Multimèdia (cursant actualment)

PUBLICACIONS
PONÈNCIES
– http://www.tedxandorralavella.com/esdeveniment-actual/ponents-monliquid/
– https://www.flickr.com/photos/63395958@N04/albums/72157660107629851

PROJECTES I DEDICACIÓ PROFESSIONAL

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS/INTERNACIONALS
JamToday

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
EMPRESA ACTUAL
• QSoft
• Empresa dedicada a la gestió de software per hospitals i clíniques.
ALTRES PARTICIPACIONS
• Automatització industrial
• Interacció home-màquina
• Comunicacions màquina-màquina
• Treballs destacats:
– Sole-Marimon SL, disseny i automatització d’un sistema d’elaboració de guies d’alumini pel muntatge de parets artificials.
– Germans Torres SL, control i gestio de l’atmosfera controlada de les càmeres de fruita.
– RemoteParking SL, disseny de l’automatització i software de gestio i vigilància de parkings remotament. (Actualment en fallida)
– MotecControl SL, suport i disseny d’interfcies interactives per aplicacions industrials.
– Sage-Eurowin: gestió de software amb 36 sectorials i especialització en comunicacions digitals
– RGB Consulting: gestió de software de restaurants

LES MEVES ASSIGNATURES
Realització de projectes multimèdia interactius

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
• Programació web
• Aplicacions de gestio (.NET)
• Tractament i enregistrament d’imatges mèdiques 2D i 3D (DICOM, Unity, UDK, Direct X)
• Comunicacions industrials (M2M)

IDIOMES
Català
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Space Invaders

PERFILS SOCIALS
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/jtarga