professors

NOM I COGNOMS: Oscar Civit Flores

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)
LLICENCIATURA
Enginyeria en Informàtica UPC (1995-2001)
MÀSTER
Enginyeria Superior

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
EMPRESA ACTUAL
Digital Legends Entertainment (Autònom)
ALTRES PARTICIPACIONS
Professor Programació Animació/Física al Master en Creació de Videojocs (IDEC-UPF)

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
Programació jocs, geometria computacional, detecció col·lisions, animació, simulació física, gameplay C++

LES MEVES ASSIGNATURES
Fonaments de la Programació

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Carmaggedon