professors

NOM I COGNOMS

Enrique José Sainz Navarro

E-MAIL D’ENTI

enriquesainz@enti.cat

E-MAIL PERSONAL

ejsainz@gmail.com

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Enginyer Tècnic de Sistemes per l’EUIS
  • Màster en Marketing per BES LaSalle

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS/INTERNACIONALS:

Mentor en Jam ENTI 2014 (amb els Danesos)

Mentor en Jam-Today 2015

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

  • Consultor i Facilitador de la transformació a les organitzacions
  • Programador amb GKT Studios
  • Polímata a SpiritVG
  • Organitzador de les “Quedadas Informales de Desarrollo de Videojuegos”
  • 3D Engine Programmer en Zitro Global (4 anys)
  • Programmer y Lead Programmer en Virtual Toys (any i mig)
  • Game Designer y Team Lead en Digital Chocolate (any i mig)
  • Programmer en Pyro Studios (5 anys)

LES MEVES ASSIGNATURES
Projectes II

IDIOMES

Castellà/Català /Anglès/Romanès/Italià

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Monkey Island II