professors

NOM I COGNOMS: Samuel Molina Covaleda

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

LLICENCIATURA
Técnic Superior en administració de sistemes informàtics

PONÈNCIES
“Estudios independientes: grandes y pequeños”, Fun and Serious 2014
“La industria de los videojuegos”, UPC-CITM 2014
“Cómo se desarrolla un videojugeo”, Intrograph 2014
“Trabajar en la industria de videojuegos”, CEV 2015
“Diseño de videojuegos: El patito feo del desarrollo”, DIGITALL 2015
“Qué no hacer cuando diseñas un videouego”, Granada Gaming 2015
“Modelos de diseño”, Tecnocampus 2015
“Anem a Jugar!”, Diputació de Barcelona 2015

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
Game Designer, Digital 360
Game Designer, Bee Square
Game Designer, UPlayOnline

LES MEVES ASSIGNATURES
Fonaments de Game design

IDIOMES
Català
Castellà
Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Half-Life 2

PERFILS SOCIALS
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/samuelmolinacovaleda