• 13 novembre, 2017

Durant el Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, assoliràs una sòlida base teòrica i pràctica en art i creativitat. Com alumne aprofundiràs en mecanismes creatius per generar l’art conceptual i el disseny del joc, així com, en l’edició sonora, el modelat 3D i l’animació de personatges i efectes físics. També, treballaràs l’art des dels vessants analògic i digital i l’aplicaràs als videojocs, als jocs aplicats i a tot tipus d’aplicacions interactives.

Per tot plegat, l’objectiu d’aquest Grau és la formació integral dels futurs dissenyadors/es i artistes de videojocs. A través d’assignatures especialitzades en art com: Imatge i Gràfica, Cinema i Transmèdia, Escenografia Digital, Dibuix conceptual o Il·luminació d’Espais Sintètics i d’altres en creativitat com: Disseny de Jocs, Experiència d’Ús, Taller de Jocs, Mecàniques Avançades de Jugabilitat, Interfícies d’Ús…, podràs dissenyar projectes multidisciplinaris de videojocs molt aplicables, tant en l’àmbit estrictament lúdic com en d’altres relacionats amb l’esport, la medicina, la fisioteràpia, l’educació o el màrqueting.

A més, tot són avantatges perquè a ENTI-UB s’aprèn fent, implementant la innovadora metodologia de treball del ‘learning by doing’, un model experiencial, en el qual, no es distingeix entre la teoria i la pràctica, perquè caminen fusionades des del primer moment. Per això, tots els ensenyaments són reals, és a dir, s’apliquen de manera efectiva a les necessitats del disseny i l’art dels videojocs d’una manera efectiva. D’aquesta manera, aprendràs a treballar en equip, a utilitzar metodologies àgils de gestió, a descobrir el rol artístic en el si de la indústria del videojoc, creant el teu projecte i a esdevenir emprenedor/a des del minut zero.

D’altra banda, tindràs l’oportunitat de formar-te amb l’expert professorat d’ENTI-UB, vinculat professionalment a la indústria del videojoc i dels Serious Games. Fet que garanteix l’actualització permanent dels continguts i de les eines necessàries per a una creació artística excel·lent. Tot plegat, et permetrà una millor inserció laboral, un cop finalitzat aquest Grau. No en va disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector com per exemple: Kerad Games, Ubisoft, King, Gamedonia, Digital Legends. A banda, ENTI-UB forma part de dos projectes europeus de recerca com són JamToday i GameBIZ.

Converteix-te en dissenyador per a dispositius mòbils, videojocs o jocs aplicats, estudiant el Grau Artist a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.