Què


L’ Escola de Noves Tecnologies Interactives adscrita a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB) neix per contribuir al creixement i consolidació del clúster del videojoc i dels serious games que s’estén per Barcelona i d’altres ciutats de Catalunya.  Per aquesta raó el nostre centre de naturalesa privada però adscrit a la Universitat de Barcelona ha estat el primer en crear graus, Màsters i Cicles Formatiu de Grau Superior dedicats a la formació de professionals en tota la cadena creació, programació, disseny artístic, producció, música,…, dels Videojocs i dels Serious Games, aquest darrers també anomenats Jocs Aplicats. Totes les nostres titulacions són reglades i oficials.

El primer grau universitari d’ENTI-UB fou el de CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS, un grau pensat per a futurs programadors (Advanced Developers) amb una forta base de disseny de jocs (game design) i creativitat. La necessitat dels Advanced Developers de poder treballar amb artistes  va portar-nos a crear un nou grau CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS (Artists) per tal de poder complementar els equips de disseny. Poc a poc altres aspectes del procés de producció s’han anat complementant amb dos Màsters. El primer en PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALS i un segon en MÚSICA PER A EXPERIÈNCIES DE L’ENTRETENIMENT. El primer dedicat a la producció i monetització i el segon a la cobertura musical de videojocs i jocs aplicats, entre d’altres experiències.

ENTI-UB  pretén abraçar tot l’àmbit de l’educació superior per aquesta raó sempre hem cregut que la Formació Professional s’ha de desenvolupar al costat de l’àmbit universitari. Per aquesta raó hem creat dos Cicles formatius de grau superior que es complementen i convaliden amb els graus universitaris. Concretament ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS i DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PER A VIDEOJOCS I OCI DIGITAL.