Qui


Des dels inicis d’ENTI hem tingut un objectiu clar: cercar docents que més enllà de la seva especialitat  acadèmica coneguin perfectament el món del videojoc. I més important encara, que els seus ensenyament fossin totalment vinculats al Videojoc. Dit d’una altra manera a ENTI no s’estudia res que no estigui directament vinculat al Videojoc i a les seves aplicacions. Des de les Matemàtiques a la Física passant per la Programació o la Usabilitat tot el que s’ensenya i aprèn té relació directa amb el procés de creació i producció del Videojocs i l’Animació digital.

Un altre objectiu d’ENTI és el de disposar de professors que treballin habitualment en i per la indústria del Videojoc. Mantenir el contacte permanent amb la indústria del sector és  fonamental. Com totes les indústries tecnològiques aquest és un sector molt dinàmic, en el que el programes varien, els llenguatges evolucionen i les necessitats del consumidor final canvien. Mantenir el contacte permanent en el sector és estímul per renovar permanentment els nostres continguts i mètodes i això ho aconseguim gràcies a persones que treballen dia a dia en el sector.