• 2 gener, 2017

La programació és l’especialització i dedicació professional del professor David Collado, que imparteix l’assignatura de Tècniques d’intel·ligència artificial per a videojocs a l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc.

Collado és Enginyer Superior en Informàtica i a banda de dedicar-se professionalment a la programació, també ha participat en diferents Game Jams i ha desenvolupat diverses aplicacions d’iOS i projectes personals; els trobaràs a la seva web: www.dinosaurisback.com.

A les seves classes a ENTI-UB, intenta que els seus alumnes aprenguin l’ampli ventall de tècniques de programació i d’intel·ligència artificial que s’utilitzen actualment en la indústria del videojoc. Sempre oferint una part teòrica i pràctica, perquè posteriorment, els estudiants puguin implementar aquestes tècniques en un joc real, essent conscients de la necessitat d’integrar-les en el mateix disseny del joc i no a part.

Finalment, quant a l’aplicació dels coneixements de la matèria de Tècniques d’intel·ligència artificial per a videojocs al món professional, el professor David Collado destaca que el fet de conèixer un rang tan ampli de tècniques de programació, permetrà als alumnes saber com orientar-se, escollint els procediments més adients en funció dels jocs que vulguin desenvolupar. Sens dubte, cada joc utilitza unes tècniques molt diferents segons el gènere. Per això, Collado, a través d’aquesta assignatura, exposa una àmplia gamma de totes les tècniques possibles perquè els alumnes puguin escollir la més adient per aplicar-la als seus futurs videojocs.

Així doncs, a ENTI-UB aprendràs a conceptualitzar, dissenyar i produir videojocs i Serious Games de la mà d’un professorat en contacte permanent amb la indústria d’aquest àmbit. Això facilita la connexió amb la innovació del sector, permetent una renovació dels continguts i mètodes emprats i en definitiva, garantint una millor inserció laboral dels alumnes d’ENTI-UB.

 

En aquest enllaç, pots conèixer amb més detall el professorat d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.