SEGON CURS

Segon curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèries Crèdits(matèria) Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia [1] (FB, OB, OP)

Temporalització
Mòdul 1: Matèries básiques Informàtica 12 ECTS Tecnologia de Programació 6 FB 3r semestre
Sistemes operatius i xarxes 6 FB 3r semestre
Comunicació 6 ECTS Narrativa audiovisual 6 FB 4t semestre
Expressió gràfica 6 ECTS Principis de composició i disseny 6 FB 3r semestre
Física 6 ECTS Mecànica 6 FB 4t semestre
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Art digital 6 ECTS Modelat d’escenaris 6 FB 4t semestre
Programació de videojocs 6 ECTS Informàtica gràfica 6 OB 4t semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs Disseny de jocs 6 ECTS Disseny de videojocs 6 OB 3r semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius 12 ECTS Projecte II 12 OB Anual
[1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa

 

Tornar