Graus
Videojocs developer

Procés de creació i desenvolupament de videojocs.

Graus
Videojocs artists

Conceptualitzar l’art i el disseny de jocs.

Graus
Música i so

Producció musical, les noves
tecnologies i el disseny de so

Graus
Fisioteràpia i tecnología

Aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic…

Màster
Música i so

Producció musical, les noves tecnologies i el disseny de so..

Màster
Producció i emprendedoria

Estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci des de la gestió de projectes.

Cicles Formatius
Animació 3D i entorn interactiu

Tematització, Animació Digital, Videojocs, Apps i Serious Games.

Cicles Formatius
Aplicacions multiplataforma

La programació en llenguatges tant
de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity i Unreal).

PROEYCTOS
DE ALUMNOS

GO

Partners