Ets un apassionat del disseny digital? T’agradaria generar animacions en 2D i 3D? L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc, t’ho posa ben fàcil amb el CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, el primer dedicat íntegrament a l’entreteniment temàtic i als jocs aplicats.

Durant aquests estudis, aprendràs tot l’art del 2D i 3D, assoliràs els coneixements bàsics per programar en llenguatges d’alt nivell i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de videojocs, jocs aplicats i tematització en el context dels productes multimèdia interactius. També, seràs capaç d’elaborar projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions naturals en temps real per aplicar al món de l’entreteniment i l’espectacle, la museologia, l’educació, la medicina, l’esport, el màrqueting, entre altres. Sempre des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d’imatges i sons, organitzant i executant les fases de creació de material audiovisual de tot tipus.

Per tant, un cop finalitzis aquest Cicle, disposaràs d’una sòlida base teòrica i pràctica per poder inserir-te laboralment en empreses de l’àmbit de l’entreteniment temàtic, del multimèdia, dels videojocs i jocs aplicats o fins i tot, en productores cinematogràfiques que requereixen experts amb capacitat de generar productes atractius i innovadors. Un sector amb àmplies perspectives de creixement que demanarà al llarg del 2017, al voltant d’1 milió de llocs de treball, tan sols a la Unió Europea.

Si vols dedicar-te professionalment a l’àmbit dels videojocs, aportant la teva creativitat i criteri artístic; la millor opció és ENTI-UB. Únicament en aquest centre podràs estudiar un CFGS de Grau Superior dedicat exclusivament a l’entreteniment temàtic i els jocs aplicats. Coneixeràs en detall què són els Serious Games i el seu valor per formar en competències o resoldre altres reptes, aplicant la gamificació a sectors com el mèdic, la recuperació en Fisioteràpia, l’aprenentatge o la creació de simuladors, entre molts d’altres. Aprendràs a tematitzar museus o parcs temàtics… És a dir, implementaràs els coneixements i habilitats pròpies d’un technical artist.

A més, et formaràs a càrrec del millor professorat. Tot l’equip docent d’aquest Cicle són professionals del sector de l’animació 3D, del videojoc, del disseny artístic o la tematització i molts d’ells disposen de les seves pròpies empreses o estudis de videojocs. Això garanteix una actualització constant dels continguts i metodologies emprades, així com, un contacte permanent amb la innovació del sector, adaptant-se a les necessitats del mercat.

Converteix-te en desenvolupador de productes audiovisuals multimèdia interactius, en tècnic d’animació 2D i 3D o en tècnic de creació, muntatge i postproducció d’audiovisuals i tematització; estudiant el CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.