L’oferta formativa d’ENTI-UB cobreix tots els perfils professionals del món dels videojocs. Avui us presentem el Cicle Formatiu de Grau Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, l’opció ideal per tots aquells que vulguin entrar a la indústria dels videojocs amb un perfil mixt, que cobreixi nocions de programació i artístiques.  A continuació us presentem 5 de les característiques principals de la formació:

1) Les millors instal·lacions universitàries: Un dels principals avantatges del mòdul superior és que compta amb l’aval de l’Escola Universitària de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB). D’aquesta manera l’alumnat disposa del software i equipament de la universitat. En aquest sentit, els alumnes podran desenvolupar els seus videojocs utilitzant el programari punter en el sector, amb motors de programació com Unity o Unreal i programes d’animació i modelatge com Maya o 3DS Max.

2) Metodologia learning by doing: La metodologia dels estudis està basada en la part pràctica, els alumnes aprenen realitzant ells mateixos els seus propis projectes. Pràcticament no hi ha exàmens, però això no vol dir que l’alumne no tingui responsabilitats, ja que la càrrega de treball es reparteix en el desenvolupament de videojocs (en grup i individual).

3) Projectes des del primer minut: En aquest sentit, ja des del primer dia els estudiants podran començar a desenvolupar els seus propis projectes. El primer desenvolupament en grup també és una presa de contacte amb els altres companys, per començar a generar sinergies i a crear grups de treball. Moltes assignatures presenten els continguts pensats perquè l’estudiant pugui aplicar el que ha après al seu propi projecte.

4) Centrat en Serious Games: El Cicle Formatiu d’ENTI-UB és l’únic amb el mòdul exclusiu número 13. Aprofitem les hores de lliure disposició perquè l’alumnat també aprengui a aplicar la gamificació a diferents sectors, com ara el turisme, la salut o l’esport. Els jocs aplicats són un element diferencial del cicle.

5) Professorat molt vinculat a la indústria: L’equip docent no és només universitari sinó que manté molts vincles amb el sector del videojoc de Barcelona, un dels hubs del videojoc, transferint les seves pròpies experiències i vivències.