Actualitzem els plans d’organització i de contingència COVID-19 dels nostres estudis

Davant la situació actual i les últimes decisions preses al respecte des de la Generalitat i la Conselleria d’Ensenyament i de Salut, així com les ordres ministerials sobre les precaucions necessàries a l’aula, ENTI-UB actualitza els plans de contingència i d’organització dels seus estudis amb les noves directrius que regiran el comportament i les precaucions necessàries que cal prendre dintre l’escola.

Podeu consultar la versió més recent dels documents aquí:

Pla de Contingència per a Graus ENTI-UB

Pla d’organització de la Cicles Formatius d’ENTI

Posem també a la vostra disposició els següents recursos informatius al respecte.

Recursos d’àmbit nacional

Recursos d’àmbit global