“Estratègia i disseny com a model de negoci”. La masterclass d’Alex Levin

Alex Levin es fundador de L+R, una consultora digital nascuda a Brooklyn (NY) però amb seu també a Barcelona que combina el disseny creatiu amb la tecnologia, i que ha sigut  seleccionat per la revista Forbes per a la seva llista dels “30 under 30” (els 30 emprenedors menors de 30 anys més destacats) del 2019.

Durant la seva masterclass als alumnes d’Enti (convidat pel professor Ivan Leider) Alex va ressaltar alguns dels projectes de comunicació realitzats per L+R per a clients como General Electric, T-Mobile o Global Citizen en els que es van aportar elements relacionats amb el videojoc al concepte de disseny. En definitiva, es van gamificar experiències.

Els punts clau i d’especial interès per als nostres alumnes van ser:

A la gent els agrada fer accions més que només apuntar-se a un acte o esdeveniment. Pel projecte de Global Citizen es proposen accions que donen punts i aquests es poden bescanviar. Amb això es promou l’engagement del públic i es posa de relleu que les estratègies de gamificació no sempre han d’anar enfocades a premiar amb productes. Molts cops es busca només la implicació del consumidor y fer-lo partícep d’una experiència col·lectiva per què se sentin més vinculats amb la marca.

De la mateixa manera, molts dels objectius de les campanyes de gamificació es fan difícils de calcular de manera quantificable. Cada experiència ha de tenir el seu propi indicador d’èxit ( KPI) que pot ser diferent en cada cas. A vegades serà quantes vegades s’ha premut un botó en una aplicació, o quanta gent s’ha convocat a un mateix lloc, etc….

Es va posar de relleu el potencial del perfil de l’estudiant d’ENTI-UB en les campanyes de comunicació gamificada, ja que si bé moltes empreses i estudis tenen ben integrats els aspectes de màrqueting i disseny, els falta el «toc» del creador de videojocs per identificar què funciona i què no en una campanya gamificada. Sobretot quan moltes empreses utilitzen actualment les mateixes eines que es fan servir en la creació de videojocs – com pot ser el motor Unity- per obtenir resultats visuals semblants als dels videojocs populars ( per exemple la campanya de T-Mobile i Clash Royal)

Del món de la creació de videojocs s’ha incorporat també  al disseny, el concepte de Play Testing , per polir la usabilitat d’apps i productes digitals i així fer-los millors i més atractius.

En resum, una xerrada que deixa clar que el model de creador digital que es forma  a ENTI-UB pot trobar també el seu futur al camp de les experiències gamificades.