L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc, t’ofereix el CFGS de Grau Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Cicle Artist), el primer dedicat íntegrament a l’entreteniment temàtic i als jocs aplicats. Al llarg d’aquests estudis, aprendràs a posar en pràctica l’art del 2D i 3D, assoliràs els coneixements bàsics per programar en llenguatges d’alt nivell i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de videojocs, jocs aplicats i tematització en el context dels productes multimèdia interactius.

I això no és tot. També, seràs capaç d’elaborar projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions naturals en temps real per aplicar al món de l’entreteniment i l’espectacle, la museologia, l’educació, la medicina, l’esport, el màrqueting, entre altres. Sempre des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d’imatges i sons, organitzant i executant les fases de creació de material audiovisual de tot tipus.

Un cop finalitzis aquest Cicle, disposaràs d’una sòlida base de coneixements per poder inserir-te laboralment a un ampli ventall d’empreses, dedicades a  l’àmbit de l’entreteniment temàtic, del multimèdia, dels videojocs i jocs aplicats o fins i tot, en productores cinematogràfiques que requereixen professionals amb capacitat de generar productes atractius i innovadors.

No ho dubtis més. Si vols encaminar les teves passes cap a l’àmbit dels videojocs, aportant la teva creativitat i criteri artístic; la millor opció és ENTI-UB. Únicament en aquest centre podràs estudiar un CFGS de Grau Superior a mida dels artistes digitals. A més, tindràs l’oportunitat de conèixer en profunditat els Serious Games, la gamificació, la ludificació, aprendràs a tematitzar museus o parcs temàtics… Tot un camp creatiu, en el qual, implementar els coneixements i habilitats pròpies d’un technical artist.

Finalment, no podem deixar de banda que  tot l’equip docent del Cicle Artist són professionals del sector de l’animació 3D, del videojoc, del disseny artístic o la tematització i que molts d’ells disposen de les seves pròpies empreses o estudis de videojocs. Això garanteix una actualització constant dels continguts i metodologies emprades, així com, un contacte permanent amb la innovació del sector, adaptant-se a les necessitats del mercat.

El CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius t’obre un ampli ventall d’oportunitats laborals en l’àmbit del desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius. Informa’t a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.