Skip to content

Màster
en Gamificació Educativa

Vols més informació sobre el Màster en Joc,  Gamificació i Tecnologia aplicats a l’Educació?

Presentació

El Màster en Joc, Gamificació i Tecnologia aplicats a l’Educació (gamificació educativa) és una titulació que ofereix totes les eines necessàries per dissenyar experiències de transformació educativa a través del joc.

Aquest màster capacitarà a l’alumnat per tal que pugui:

 • Crear o adaptar jocs analògics o digitals que donin resposta a les seves necessitats educatives.
 • Crear experiències d’aprenentatge a partir de jocs coneguts o dissenyats per a l’ocasió.
 • Dissenyar gamificacions educatives amb una narrativa i uns elements de joc pensats i treballats.
 • Tenir criteri per analitzar i valorar què ens aporten les propostes creades per altres persones i valorar la seva idoneïtat educativa.
 • Disposar de les eines per al codisseny de cadascuna d’aquestes propostes, treballant des del pensament de disseny.
 • Obrir la mirada a l’ús de les tecnologies educatives aplicades a l’aprenentatge.

Capacitats adquirides

L’alumnat titulat adquirirà una sèrie de competències que podran utilitzar en diferents àmbits (educació formal, no-formal, recursos humans o cultura):

 • Coneixements sobre transformació educativa, joc, gamificació i tecnologia aplicades a l’educació i sobre com adaptar-los al seu àmbit professional.
 • Integració de les tecnologies educatives com a part del procés de creació i implementació i que permetin donar resposta a les necessitats plantejades.
 • Ús de les narratives per tal de poder-les aplicar als seus projectes educatives.
 • Anàlisi crítica d’experiències on s’usa el joc, la gamificació o la tecnologia en un entorn d’aprenentatge i adaptació a la seva realitat professional.
 • Pensament de disseny i saber-lo aplicar als processos creatius.
 • Treball col·laboratiu per tal de complementar o ampliar coneixements.

Tipus de máster

Màster propi UB

Durada

1 any

ECTS

60

Modalitat i horari

Semipresencial (1 d’octubre del 2023 al 30 de juny del 2024) amb 10 caps de setmana presencials.


Telemàtica (1 d’octubre del 2023 al 30 de juny del 2024) amb 19 caps de setmana amb classes virtuals síncrones (horari dissabte i diumenge tarda, hora de Barcelona).

Idioma de les classes

Castellà

Places

30

Per què estudiar aquest Màster?

Perquè capacita a qualsevol professional de l’educació o la formació (educació formal, no formal, recursos humans o cultura) que vulgui utilitzar el joc, la gamificació o les tecnologies com a eina de treball.

L’alumnat amb la titulació del màster podrà dissenyar les seves experiències d’aprenentatge amb una mirada lúdica, tindrà criteri per analitzar les propostes realitzades per altres persones i podrà formar els membres del seu equip en la seva utilització.

Per què fer-ho a l'ENTI-UB?

L’Escola de Noves Tecnologies, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és un centre de referència que ofereix una àmplia proposta formativa entorn dels videojocs i els Serious Games.

El professorat del màster ha estat seleccionat per la seva llarga experiència en l’ús del joc, la gamificació o les tecnologies en contextos educatius i per la seva capacitat de convertir qualsevol activitat en una experiència memorable per als seus participants.

Sortides professionals

El màster capacita per al disseny, la implementació o l’anàlisi de propostes d’aprenentatge usant joc, gamificació i tecnologies. És un complement per a:

 • Classes en educació formal (educació infantil, primària, secundària o postobligatòria).
 • Formació de persones adultes.
 • Plans de formació en equips de recursos humans.
 • Creació de propostes d’aprenentatge en àmbits no formals com activitats per a museus o altres centres d’educació sociocultural.

Com accedir-hi

No hi ha uns requeriments específics per tal de cursar el màster. Es preveu la possibilitat d’admetre alumnat que no tinguin titulació universitària. En aquest cas optaran a l’obtenció d’un títol d’extensió universitària.

El procés d’accés és el següent:

 1. Demanar més informació
  Es pot fer a través d’aquest formulari.
 2. Preinscripció
  El procés de preinscripció és obert. Per fer la preinscripció és necessari:
  • Currículum on es vegi la trajectòria professional
  • Una carta de motivació
  • Certificació acadèmica personal del grau o llicenciatura universitària que dona accés al màster
 3. Matriculació
  La matriculació començarà a mitjans de juliol. Es comunicarà a les persones candidates si han accedit als estudis.

Pla d’estudis

Com aprenem?

La docència d’aquest màster s’imparteix de manera exclusiva en llengua espanyola.
Per tal que l’experiència de l’alumnat sigui òptima, la formació s’ha estructurat de la següent manera en tres tipus de sessions: no presencials, experiències i presencials en cap de setmana.

1

Sessions no presencials
El curs s’estructura en 10 blocs de contingut que duren tres o quatre setmanes. Cada bloc conté de dues a quatre sessions no presencials on es presenten els continguts teòrics que permeten reflexionar sobre com es pot usar el joc en entorns d’aprenentatge, les bases de disseny de jocs, la narrativa i la psicologia del jugador útils per a creació de jocs aplicats i d’experiències gamificades.

Aquests continguts es veuen complementats amb sessions d’història del joc i del videojoc que faran augmentar els coneixements lúdics de l’alumnat. I també es presenten eines digitals, videojocs, jocs de rol i de taula que permeten a l’alumnat descobrir recursos concrets.

Els materials de treball són documents escrits, vídeos, àudios i pràctiques amb jocs, programes o guies per elaborar propostes. Totes les propostes són asíncrones i, en alguns casos, es porten a terme accions síncrones voluntàries (que queden gravades per tal que l’alumnat hi pugui accedir sempre que ho trobi necessari).

2

Experiències

Cada setmana es presenta una experiència d’èxit que mostra una aplicació d’un disseny d’un aprenentatge basat en jocs o d’una gamificació explicada pel mateix professorat que l’ha portat a terme. Cinc cops l’any hi ha una trobada síncrona entre l’alumnat i el professorat per tal que es pugui preguntar i aprendre tot el necessari per poder-les replicar o adaptar.

3

Sessions presencials

Són sessions totalment pràctiques. La teoria necessària per seguir les classes es farà durant les sessions no presencials. Aquestes sessions es poden seguir de dues formes diferents:

 • Per als alumnes que es puguin desplaçar fins a Barcelona, aquestes sessions es porten a terme durant el cap de setmana (dissabte tot el dia i diumenge fins a l’hora de dinar). Hi haurà una sessió al mes.
 • Per als alumnes que no es puguin desplaçar fins a Barcelona, aquestes sessions es porten a terme de forma telemàtica i síncrona durant dos caps de setmana al mes. En aquest cas l’horari serà dissabte i diumenge per la tarda (per tal que pugui participar alumnat per llatinoamèrica)

 

Hi ha reptes creatius que caldrà resoldre en grup o es descobriran jocs o eines concretes. Durant el curs es fa una jam de creació, on es generen eines que donen respostes a necessitats concretes i que compten amb l’acompanyament i el suport de professorat del màster.

És possible seguir aquestes sessions presencials a distància.

L’avaluació

Es dona molta importància a la reflexió sobre l’aplicació educativa del que s’ha après a les sessions teòriques. Amb la intenció de crear una comunitat entre el professorat i l’alumnat que permeti generar debat, es veurà com es poden aplicar els coneixements a la vida d’aula per acabar generant un portafoli d’aprenentatges fet per cadascun dels alumnes.

Al llarg del màster hi ha cinc accions avaluatives. L’alumnat tria el tema de totes aquestes accions de forma que obtingui un producte que pugui aplicar-ho directament a la seva vida professional:

 • Dos reptes que es poden portar a terme de forma individual o en grup. L’alumnat haurà de crear una experiència d’ABJ (aprenentatge basat en jocs) i una de gamificació.
 • Una jam de creació en grup i que té tema lliure. Es porta a terme durant un cap de setmana i compta amb la mentorització de professorat del màster.
 • Un quadern de bitàcola individual on l’alumnat va recollint totes les evidències d’aprenentatge que es produeixen durant la formació.
 • Un treball final de màster (TFM) on s’haurà de dissenyar una experiència, portar-la a terme i avaluar-la. Aquest TFM es fa seguint les directrius i recomanacions per al Treball de Fi de Màster de títols propis de la UB. Normativa Treball de Fi de Màster

Totes les tasques compten amb la tutorització i el seguiment del professorat del màster. El sistema d’avaluació és formatiu i es basa en un diàleg continuat per tal de millorar la proposta elaborada i amb una rúbrica on es mostren les evidències d’aprenentatge.

Assignatures

Tots aquests aprenentatges s’articulen en set mòduls.

Mòdul 1. Bases de l’aprenentatge a través del joc i la gamificació

 • Aprendre a través del joc: l’alumnat com a jugador i com a creado
 • Anàlisi de les potencialitats de les experiències de joc i gamificació
 • Avaluació del joc i la gamificació aplicats a entorns educatius
 • Psicologia del joc i del jugador
 • Principis del game design

Mòdul 2. El joc

 • Joc aplicat a l’educació
 • Història del joc i del videojoc
 • Història del joc aplicat als processos d’aprenentatge
 • Tipologies de joc

Mòdul 3. Gamificació

Concepte de gamificació.

 • Game design aplicat a la creació de propostes gamificades
 • Aplicació de la gamificació en contextos educatius. Exemples i models

Mòdul 4. Pensament de disseny

 • Conceptes bàsics del pensament de disseny
 • Laboratoris de creació de jocs i de processos gamificats
 • Tècniques i recursos per afavorir els processos creatius

Mòdul 5. Eines per al joc i la gamificació

 • Eines digitals aplicades l’aprenentatge basat en jocs i la gamificació
 • Desenvolupament del pensament crític al voltant del seu ús

Mòdul 6. Narrativa

 • Coneixement de les principals eines del llenguatge narratiu
 • Aplicació d’aquestes eines a diferents entorns educatius

Mòdul 7. TFM

Calendari

Vacances

Entrega de treballs

Sessions presencials

 • 30 de setembre i 1 d’octubre
 • 21 i 22 d’octubre
 • 11 i 12 de novembre
 • 16 i 17 de desembre
 • 13 i 14 de gener
 •  3 i 4 de febrer
 • 9 i 10 de març
 • 6 i 7 d’abril
 • 4 i 5 de maig
 • 1 i 2 de juny

Sessions virtuals

 • 7 i 8 d’octubre
 • 14 d’octubre
 • 28 i 29 d’octubre
 • 4 de novembre
 • 18 i 19 de novembre
 • 25 de novembre
 • 16 i 17 de desembre
 • 13 i 14 de gener
 • 20 de gener
 •  3 i 4 de febrer
 • 10 de febrer
 • 16 i 17 de març
 • 23 de març
 • 6 i 7 d’abril
 • 13 d’abril
 • 4 i 5 de maig
 • 11 de maig
 • 7 i 8 de juny
 • 14 i 15 de juny

Empreses col·laboradores

Tots els alumnes d’ENTI-UB fan estades de pràctiques a importants empreses del sector.

Vacances

Entrega de treballs

Professorat

Professorat

Codirecció

Professorat

Compta amb un claustre de més de 40 persones. Podeu consultar els seus noms a l’apartat corresponent de la nostra web app

Preu

Per consultar el preu del Màster en Joc, Gamificació i Tecnologia aplicats a l’Educació de l’ENTI-UB, es pot fer omplint aquest formulari i es rebrà tota la informació sobre preus, taxes i formes de pagament.

En cas de treballar a una escola concertada es pot optar a la bonificació del curs a través de FUNDAEAquí es poden consultar els detalls

M'interessa i vull més informació sobre el
Màster en Joc,  Gamificació i Tecnologia aplicats a l'Educació

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!