Skip to content

Màster
en Música

i So per a Experiències de l’Entreteniment

Vols més informació sobre el Màster en MSEE?

Presentació

El Màster en Música i So per a Experiències de lEntreteniment de l’ENTI-UB vol ser un referent en un món canviant i exigent. Ja que si bé d’una banda s’aborda la indústria relacionada amb la imatge en moviment, d’una altra també s’aprofundeix en camps com els vídeo games, les apps, els serious games, els newsgames, la gamificació, els simuladors, la música en parcs temàtics, l’aplicació de la música en espectacles, les performances en viu, dispositius escènics o la música i el so en la realitat virtual.

Mitjançant l’aprofundiment en tot el que té a veure amb l’experiència de l’entreteniment, s’inclouen diversos perfils i camps de coneixement i expressió.

En finalitzar els estudis del Màster en Música s’obté un títol propi de màster expedit per la Universitat de Barcelona, l’únic en el camp de la producció musical a Catalunya. Si no es té un títol de grau oficial, a la finalització del màster s’obtindrà un certificat.

L’objectiu d’aquest màster és aprendre a aprofitar noves oportunitats per a l’ús de la música ja sigui per a aplicatius, disseny sonor per a videojocs, Serious Games o News Games o música per a les experiències audiovisuals de les més clàssiques (cinema, TV, publicitat…) a les més innovadores (simulació, VR, parcs temàtics…). S’adquirirà coneixement i domini de les eines digitals de la creació i producció musical, així com de la composició i l’aplicació de música en espectacles, actuacions en directe i dispositius escènics.

Capacitats adquirides

A la finalització del màster, els i les alumnes hauran adquirit el domini sobre diverses tècniques i eines digitals per a la producció musical.

Tipus de màster

Màster propi Universitat de Barcelona

Durada

1 any

ECTS

60

Modalitat i horari

Presencial.
Horari de tarda

Idioma de les classes

Castellà

Places

30

Altres dades

Inici: octubre del 2023

Per què estudiar aquest Màster en Música?

Aquest és un màster en música únic a nivell europeu, amb títol propi expedit per la Universitat de Barcelona.

  • Pioner i innovador en l’àmbit de la producció musical, les noves tecnologies i el disseny de so.
  • Amb professorat de prestigi professional reconegut a nivell global en els diferents àmbits de la indústria de l’entreteniment.
  • Orientat a la formació especialitzada i de valor afegit en l’àmbit de la producció musical (imatge en moviment, gamificació, apps, simuladors, espectacles en viu, realitat virtual, etc.)
  • Adaptat i en contacte amb els millors professionals i empreses globals de la indústria.

Per què fer-ho a l'ENTI-UB?

Un màster amb aquestes característiques s’ha d’impartir en un entorn específic, i l’ENTI-UB és aquest lloc. Amb una experiència de prop de 10 anys formant els millors desenvolupadors i amb un grau específic per a artistes, va arribar el moment de preparar els creadors i especialistes en tot el que té a veure amb la música i el so de la indústria dels nostres dies i amb l’entreteniment del futur.

A l’ENTI-UB l’alumne/a disposa d’ordinador personal a l’aula i la possibilitat de fer servir un buc de producció durant l’horari no lectiu. A tots els ordinadors es troben els diferents softwares que s’utilitzen a les diferents assignatures, d’aquesta manera l’alumne/a no ha de comprar ni ordinador ni cap programa.

Un dels atractius al final del curs serà l’estrena a la Sala Mompou de la SGAE d’una creació personal amb intèrprets de nivell internacional.

Per a l’ENTI-UB és molt important que els/les alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits a través de l’estudi, per això mateix existeix l’assignatura de “pràctiques” que es realitza en col·laboració amb les empreses més importants en el camp de la producció musical.

Sortides professionals

Les sortides professionals són molt diverses. A més, permeten combinar diferents rols, per esdevenir un professional musical multidisciplinari.

Com accedir-hi

Els perfils recomanats són diversos: graduats/des i estudiants amb coneixements de música, desenvolupadors/es, productors/es musicals, tècnics de so, estudiants de cinema, artistes multimèdia, compositors/es, intèrprets musicals i creadors/es d’espectacles vinculats a la música.

Si bé no hi ha requisits mínims d’estudis previs, sí que és necessari passar una entrevista amb el director acadèmic del màster per tal d’accedir-hi. Per demanar l’entrevista, cal escriure un correu electrònic a masters@enti.cat.

Si no es té un títol de grau oficial, a la finalització del màster s’obtindrà un certificat.

Pla d’estudis

Notació musical

La notació musical permet crear partitures així com midis. Les partitures correctament editades poden ser utilitzades per qualsevol intèrpret en sessions d’enregistrament; poden utilitzar-se per il·lustrar llibres i estudis acadèmics; permeten publicar noves composicions a les editorials del sector; i són necessàries per registrar noves creacions musicals a la propietat intel·lectual. Els midis extrets a partir d’una edició serviran per a la producció musical posterior. Una bona edició permet traslladar les idees musicals pròpies de la millor manera possible. En aquesta assignatura es treballen dos eixos fonamentals: com s’ha editat al llarg de la història i com representar correctament la música actual.

Guió interactiiu i musical

L’objectiu de l’assignatura és oferir a l’alumnat un domini dels continguts principals del llenguatge i la narrativa audiovisual, així com dels mecanismes de la dramatúrgia per trobar les claus de la elaboració d’un guió, i per extensió, d’un guió interactiu.

So

Introducció al so, les característiques i les propietats, la composició, la creació i la percepció. L’objectiu d’aquesta assignatura és entendre i familiaritzar-se amb la naturalesa del so i de l’acústica, des de les propietats dels espais, la reverberació, el mesurament, la gravació, la digitalització fins a la reproducció.

Logic Pro

L’objectiu de l’assignatura és oferir a l’alumnat un domini profund de l’eina DAW Logic Pro, estàndard a la indústria de la producció musical i eina preferida entre els compositors audiovisuals. Així, es cobriran tècniques d’enregistrament, edició avançada, mescla, síntesi i producció musical. També s’estudiaran conceptes d’orquestració virtual i MIDI.

Inity & Unreal

Aquesta assignatura pretén familiaritzar a l’alumnat amb les dues eines més usades a la indústria del videojoc, tant en projectes independents com als triple A. Amb un enfocament pràctic i especial èmfasi en l’autonomia i la versatilitat, es proveirà l’alumnat d’un coneixement exhaustiu que permeti incorporar-se a un projecte professional desenvolupat a Unreal Engine o Unity aportant una solució d’àudio integral.

Música al cinema

Es veuran les tècniques bàsiques de composició musical aplicades al cinema. S’aprendrà a planificar un guió musical adequat al discurs narratiu / cinematogràfic i dur-lo a terme, així com a prendre decisions importants referents a l’element imminentment narratiu de la música cinematogràfica: com s’articularà el discurs musical, quins elements narratius / psicològics s’explicaran o s’amagaran, com es planificarà el guió musical i com entendre’s amb el director i el productor cinematogràfic.

Audio immersiu

Introducció teòrica i pràctica a l’àudio. L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer les bases físiques del so espacial i com es tradueix a eines de producció d’àudio immersiu. També es farà un projecte creatiu d’enregistrament o de producció de so immersiu on es portaran a la pràctica els conceptes apresos en coordinació amb l’assignatura de “so”.

Pro Tools

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant una comprensió profunda del DAW Pro Tools, un estàndard a la indústria de la producció musical i una eina preferida entre els compositors audiovisuals. S’estudiaran tècniques d’enregistrament, edició avançada, mescla, síntesi, orquestració MIDI i producció musical.

Realitat virtual

L’assignatura ensenya les possibilitats de la realitat virtual en el desenvolupament creatiu d’espais immersius amb continguts sonors. L’experimentació dels usuaris amb els continguts digitals en realitat virtual potencia els sentits visuals i els auditius.
L’objectiu de l’assignatura serà comprendre l’actualitat de les noves tecnologies de visualització a RV, software i dispositius. L’alumnat haurà d’experimentar amb diferents exemples per generar projectes i així comprendre les possibilitats d’aquesta tecnologia i l’aplicabilitat en funció dels recursos que ofereix el mercat actual.

Middleware

L’objectiu d’aquesta assignatura és familiaritzar l’estudiant amb FMOD i Wwise, les eines Middleware més àmpliament usades tant en jocs AAA com independents. Amb un enfocament eminentment pràctic, l’estudiant aprendrà l’enfocament fonamental de FMOD i Wwise sobre la base dels cursos oficials per poder exercir el rol d’editor d’àudio a qualsevol projecte que utilitzi aquest motor.

Lutheria digital

L’objectiu d’aquesta assignatura és dotar a l’alumnat dels coneixements teòrics i pràctics que permetin dissenyar, desenvolupar i avaluar instruments musicals digitals integrables en projectes dins del marc de l’entreteniment.

Post producció

La postproducció del so és un element clau en qualsevol obra audiovisual. Des de l’escriptura del guió fins a la seva exhibició a cinemes o a les noves plataformes d’emissió digitals, el so engloba un equip de professionals que treballen units per trobar l’excel·lència sonora i la manera d’explicar i transmetre la sensibilitat del director i de l’obra audiovisual.

Història de la música interactiva

Recorregut històric al llarg de l’evolució de la música i el so als videojocs i al món de l’entreteniment interactiu. Repàs als diferents avenços tecnològics que han permès desenvolupar música per a videojocs en ordinadors, consoles i màquines recreatives. Anàlisi de les característiques de cada gènere (tipus de videojoc) i la seva evolució al llarg del temps. Coneixement dels principals compositors de música de videojocs.

Ableton

Introducció a les propietats físiques del so i l’àudio digital, MIDI, tècniques de producció musical, síntesi i eines actuals de programari musical i maquinari. L’objectiu d´aquesta assignatura és implementar els coneixements tècnics i teòrics utilitzats en l’àmbit professional de la producció musical amb Ableton.

Projecte

L’objectiu de les assignatures és la creació musical d’una obra per a quartet de corda amb l’opció d’electrònica. A partir de la nova música per a corda de compositors com Max Ritchter, Olafur Arnalds, Karl Jenkins o Vladimir Martynov, es crearà una obra original que serà estrenada, per intèrprets professionals, a un dels millors auditoris de Barcelona.

Tecnologia de l'entreteniment

Es realitzarà un viatge per les bases científiques que hi ha darrere dels productes d’entreteniment per entendre quins són els elements bàsics necessaris per crear un joc a través de l´aplicació de tècniques i frameworks de game design que permetin dissenyar una experiència divertida i innovadora.

TFM

Realització d’un treball final de màster relacionat amb les matèries impartides. Defensa dels objectius, justificació i abast del projecte, així com la planificació i metodologia de desenvolupament amb què es durà a terme.

Pràctiques

Realització de pràctiques professionals a les empreses proposades durant el curs.

Empreses col·laboradores

Tots els alumnes d’ENTI-UB fan estades de pràctiques a importants empreses del sector.

Professorat

Preu

Per consultar el preu i el mètode de pagament del Màster en Música i So per a Experiències de l’Entreteniment, de l’ENTI-UB, es pot fer omplint el formulari que hi ha a la part superior d’aquesta pàgina (ves-hi).

M'interessa i vull més informació sobre el
Màster en Música i So per a Experiències de l'Entreteniment

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!