Skip to content

Grau
en Art Digital

Vols més informació sobre el Grau Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats?

Presentació

El Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats permet aprendre a conceptualitzar i desenvolupar art digital i animació, tant 2D com 3D, per a videojocs, jocs aplicats, cinemàtiques i contingut digital en general per a múltiples plataformes.

La versió de 3 anys d’aquest grau, va ser el primer estudi d’art digital per a videojocs a obtenir  el segell d’acreditació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. El grau actual de 4 anys també ha rebut l’acreditació favorable per part de l’AQU (a falta que aquest organisme incorpori l’esmentada titulació a la seva pàgina web i emeti el corresponent segell de verificació).

Aquest vídeo es va fer per la versió de 3 anys del grau, anomenada Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (CAVJA) i els punts essencials segueixen sent vàlids per al nou grau de 4  anys Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats (DAADVJA)

L’objectiu d’aquest grau en art digital és la formació integral dels futurs i de les futures dissenyadors/es (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Es combina l’àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

Capacitats adquirides

Amb aquest grau s’aprendrà a treballar en equip tot utilitzant les eines que permeten crear art per a jocs i, per tant, a descobrir el rol a adquirir en el sí de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del propi projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del primer minut. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal que els/les estudiants es puguin incorporar al mercat global en acabar l’estudi.

Programari utilitzat

 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk (3DStudio, Maya, Mudbox)
 • Adobe SUBSTANCE PAINTER
 • Autodesk Motion Builder
 • Finale, reaper, fmod, wWise
 • Eye tracker
 • Rokoko Smartgloves Kit
 • Aseprite
 • Zbrush
 • Allegorithmic SUBSTANCE PAINTER
 • Allegorithmic SUBSTANCE DESIGNER
 • Adobe XD
 • Spine
 • Marmoset
 • Topogun
 • Nuke

Família professional

Arts i Humanitats

Durada

4 anys

ECTS

240

Modalitat i horari

Presencial.
A temps complet i temps parcial.
De 9 h a 14 h.
De 14 h a 20.40 h. Segons el curs acadèmic.

Idioma de les classes

Català
Castellà
Anglès

Places

40

Altres dades

Nota de tall: 7,75 Codi de preinscripció: 11107

Per què estudiar aquest Grau?

Aquest estudi és el grau pioner en la formació d’artistes especialistes en videojocs a Catalunya des del 2015. Els seus graduats i les seves graduades aprenen matèries relatives al l’art 2D i 3D, al guió, a l’animació, al disseny de jocs, la gestió empresarial i treballen en projectes reals i aplicats cada any del grau.

El perfil d’artista és un dels més buscats (un 19% del total)* a la indústria dels videojocs, a més del de disseny de jocs (11% del total)*. Es tracta d’un mercat en creixement constant en facturació i oportunitats laborals i que demanda professionals qualificats (un 70% dels treballadors en el camp dels videojocs tenen titulacions superiors)*, i el Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats d’ENTI-UB és la millor porta d’entrada al sector.

* segons dades de El Libro Blanco del DEV 2020

Per què fer-ho a l'ENTI-UB?

El nostre model formatiu és el dels i de les apassionades en el disseny i l’art dels videojocs que respon a les necessitats de formació de qualitat que demanen les empreses del sector. Una filosofía única d’orientació a portafoli i projectes.

Els nostres estudis són oficials i compten amb tot el rigor i qualitat educativa que exigeix una institució com la Universitat de Barcelona. A més, molts dels nostres professors són membres actius de la comunitat artística i professional de les branques de l’art gràfic i el desenvolupament de jocs, cosa que ens permet estar al día de les últimes tendències i necessitats de la indústria amb l’objectiu de formar graduats que es puguin integrar ràpidament en entorns de producció i d’excel·lència laboral en la indústria.

Sortides professionals

Com accedir-hi

El perfil recomanat és el d’estudiants amb coneixements i inquietuds entorn del món audiovisual, la il·lustració, les arts gràfiques, el disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social a nivell del que es tracta en l’itinerari dels batxillerats d’arts, humanitats i ciències socials. Alhora, amb coneixements d’anglès (nivell B1).

Per poder-se matricular al Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats cal complir amb algun dels requisits següents:

Pla d’estudis

Modalitat a temps complet

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 30 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

1r curs

AssignaturaCaràcterCrèdits

Primer Semestre

Dibuix tradicional

FB

6

Conceptes de l’Art I

FB

6

Creativitat

FB

6

Disseny gràfic

FB

6

Història de l’art i dels videojocs

FB

6

Segon Semestre

Fonaments de modelatge 3D

OB

6

Disseny de jocs I

OB

6

Projecte I

OB

6

Fonaments d’animació

FB

6

Psicologia

FB

6

2n curs

AssignaturaCaràcterCrèdits

Primer Semestre

Animació 3D I

OB

6

Anatomia i modelat orgànic

OB

6

Disseny de jocs II

OB

6

Conceptes de l’Art II

FB

6

Motors de videojocs

FB

6

Segon Semestre

Animació 2D digital

OB

6

Modelat 3D I

OB

6

Il·luminació i renderitzat

OB

6

Projecte II

OB

6

Llenguatge i narrativa audiovisual

FB

6

3r curs

AssignaturaCaràcterCrèdits

Primer Semestre

Animació 3D II

OB

6

Conceptes de l’Art avançat

OB

6

Modelat 3D II

OB

6

Direcció artística

OB

6

Segon Semestre

Texturització avançada

OB

6

Art per a entorns

OB

6

Disseny de nivells

OB

6

Disseny d’interfícies

OB

6

Projecte III

OB

12

4t curs

AssignaturaCaràcterCrèdits

Primer Semestre

Animació 3D III

OB

6

Art tècnic

OB

6

Usabilitat

OB

6

Emprenedoria

OB

6

Segon Semestre

Projecte d’aplicació de videojocs

OP

6

Modelat 3D avançat orgànic

OP

6

Modelatge 3D avançat d’objectes

OP

6

Captura de moviment

OP

6

Biomecànica avançada

OP

6

Tècniques avançades per a entorns 2D

OP

6

Mapeig i instal·lació interactiva

OP

6

Efectes sonors en videojocs

OP

6

Fotografia i publicitat

OP

6

Guió avançat per a videojocs

OP

6

Composició i efectes especials (VFX)

OP

6

Gamificació

OP

6

Tecnologies immersives

OP

6

Disseny d’aplicacions i webs

OP

6

Pràctiques externes

PE

6

Treball de fi de grau

TFG

12

Empreses col·laboradores

Professorat

Preus i beques

Per consultar el preu del Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats de l’ENTI-UB, es pot fer omplint aquest formulari i es rebrà tota la informació sobre preus, tasses i formes de pagament.

El preu del curs a l’ENTI consta d’una part pròpia i una part de la UB. La part de la UB pot gaudir de beques públiques oficials que es poden consultar aquí

A més, l’ENTI-UB té un programa propi de beques exclusives per als seus Graus Universitaris (compatible amb altres beques públiques o privades que pugui gaudir l’estudiant) que es poden consultar aquí.

Estades a l’estranger i programa Erasmus+

Com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, els estudiants dels graus de l’ENTI-UB poden gaudir del programa d’intercanvi ERASMUS+ de la Universitat de Barcelona en aquelles destinacions on l’ENTI-UB tingui conveni d’intercanvi amb d’altres universitats europees amb programes formatius en videojocs.

Les universitats que actualment tenen conveni Erasmus+ amb l’àrea de videojocs de l’ENTI-UB són:

Dania Academy (Dinamarca)
FH Joanneum (Àustria)
KAMK-University of Applied Sciences (Finlàndia)
BUAS – Breda University for Applied Sciences (Holanda)
IPB – Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)

A més tenim un acord especial d’intercanvi fora del programa Erasmus principalment pensat pels estudiants d’Art Digital amb la  Dongseo University ( Corea del Sud)

M'interessa i vull més informació sobre el
Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!