ASSIGNATURES

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Hores mínimes
AS ITD GD M
Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D  66
Disseny, dibuix i modelatge per a animació  165
Animació d’elements 2D i 3D  231
Color, il·luminació i acabats 2D i 3D  165
Projectes de jocs i entorns interactius  66
Realització de projectes multimèdia interactius  132
Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs  231
Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals  132
Formació i orientació laboral  99
Empresa i iniciativa emprenedora  66
Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius  99
Formació en centres de treball  383
Entreteniment temàtic i jocs aplicats  165

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M