Assignatures

Data d’actualització: 18/10/2017

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Pràctiques externes II     OP 6

Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Història dels Videojocs  OB  6
Matemàtica discreta i estadística  FB  6
Fonaments de programació  FB  6
Introducció a la Psicologia  FB  6
Taller de disseny de Jocs  OB  6
Segon Semestre
Programació en llenguatge interpretat  FB  6
Àlgebra  FB  6
Fonaments de computadors  FB  6
Usabilitat i Anàlisi de Jocs  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Tercer Semestre
Disseny de Videojocs  OB 6
Tecnologia de Programació  FB  6
Sistemes Operatius i Xarxes   FB  6
Principis de composició i disseny  FB  6
Projecte II  OB 6
Quart Semestre
Narrativa Audiovisual  FB  6
Mecànica  FB  6
Modelat d’escenaris  OB  6
Informàtica gràfica  OB  6
Projecte II  OB  6
3r CURS
Cinquè Semestre
Disseny d’Interfícies  OB  6
Tècniques d’intel.ligència artificial per a Videojocs  OB  6
Fonaments de modelatge i animació de personatges  OB  6
Mètodes àgils de producció  OB  6
Projecte III  OB  6
Sisè Semestre
Programació de jocs en xarxa  OB  6
Disseny de nivells  OB  6
Producció de música i àudio digital  OB  6
Mecàniques de joc avançades  OB  6
Projecte III  OB  6
4t CURS
Setè semestre
Ampliació de disseny de jocs  OB  6
Eines de disseny i producció  OB  6
Distribució digital i màrqueting de productes digitals  OB 6
Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius  OB 6
Vuitè Semestre
Il·lustració Digital OP 6
Projecte aplicat per a videojocs OP 6
Investigació en videojocs  OP  6
Programació de Jocs per a Consola  OP  6
Programació de Jocs per a Mòbils  OP  6
Tècniques Avançades d’Animació  OP  6
Pràctiques externes I  OP  6
Pràctiques externes II  OP  6
Treball Fi de Grau  TFG 12
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa